główka pracuje


główka pracuje
główka pracuje {{/stl_13}}{{stl_7}}'żartobliwe wykrzyknienie podkreślające zalety, sprawność własnego umysłu, o znaczeniu: myśli się, umie się coś wymyślić': {{/stl_7}}{{stl_10}}Główka pracuje, zaraz coś na to poradzimy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • główka — pracuje zob. pracować 2 …   Słownik frazeologiczny

  • główka — ż III, CMs. główkawce; lm D. główkawek 1. zdr. od głowa (zwykle w zn. 1, 4) Płowe główki dzieci. Główki małych szpaków. Ondulowana główka. ∆ Trupia główka a) «rysunek lub inne wyobrażenie czaszki ludzkiej» b) zool. «Acherontia atropos, duża ćma… …   Słownik języka polskiego

  • pracować — 1. Czas pracuje na czyjąś korzyść, niekorzyść, na kogoś, na coś, przeciw komuś, czemuś «wpływ czasu zwiększa lub zmniejsza czyjeś szanse, działa korzystnie lub niekorzystnie na coś»: Warto przypomnieć starą maksymę, że „czas pracuje zawsze na… …   Słownik frazeologiczny

  • pracować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, pracowaćcuję, pracowaćcuje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać jakieś celowe czynności według odpowiednich wzorców, technologii, planów, tak by otrzymać oczekiwany, wymierny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pracować — ndk IV, pracowaćcuję, pracowaćcujesz, pracowaćcuj, pracowaćował 1. «wykonywać jakąś pracę, spełniać jakieś czynności; zajmować się czymś, robić coś» Pracować fizycznie, umysłowo, naukowo. Pracować zawodowo, zarobkowo, społecznie. Pracować… …   Słownik języka polskiego